• Samburu Skies

  • Samburu, Kenya

  • December 2014